გაიცანით გაბილდის გუნდი

გიორგი წიფიანი გაბილდის გუნდის წევრი და კომერციული დირექტორია

გიორგი წიფიანი

კომერციული დირექტორი

გიორგი გაბაიძე გაბილდის გუნდის წევრი და ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელია

გიორგი გაბაიძე

ბათუმის ფილიალის ხელმძღვანელი

საბა ტაბატაძე გაბილდის გუნდის წევრი და კორპორატიული მენეჯერია

საბა ტაბატაძე

კორპორატიული მენეჯერი

სოფო ჩაფიძე გაბილდის გუნდის წევრი და მთავარი ბუღალტერია

სოფო ჩაფიძე

მთავარი ბუღალტერი

მარიამ გიორგაძე გაბილდის გუნდის ახალი წევრი მთავარი იურისტის პოზიციაზე

მარიამ გიორგაძე

მთავარი იურისტი

შესყიდვების დეპარტმანეტის ხელმძღვანელი სულხან ძირკვაძე

სულხან ძირკვაძე

შესყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი