გაბილდის გუნდი

"დამფუძნებელი"

იგორ გაბაიძე

გენერალური დირექტორი

"დამფუძნებელი"

ზაქარია გაბაიძე

აღმასრულებელი დირექტორი

გიორგი წიფიანი

კომერციული დირექტორი

სულხან ძირკვაძე

ასორტიმენტის მენეჯერი