ხშირად დასმული შეკითხვები

 

რემონტის რა ეტაპზეა რეკომენდებული კარის დაყენება?

ითვლება, რომ კარის მონტაჟი სარემონტო სამუშაოების დამასრულებელი აკორდია,  მას შემდეგ რაც დასრულებულია იატაკი და კედლები თამამად შეგიძლიათ დააყენოთ
კარი, თუმცა ძალიან ხშირად რემონტი მიმდინარეობს წინასწარ შემუშავებული ესკიზის  და დიზაინის გარეშე, რის გამოც ხშირად თავს იჩენს ისეთი საკითხები, როგორიცაა
შეუთავსებელი დიზაინი (რადგან კარს ფუნქციურ დანიშნულებასთან ერთად მნიშვნელოვანი დეკორატიული დატვირთვა გააჩნია), ფერი, სტილი შპალერის, პლინტუსების
ან იატაკის კომბინაციასთან,  ასევე, ღიობის და კარის ზომების შეუთავსებლობა, ასევე შეუთავსებლობა კარის გაღების მიმართულებასა და სახელურების განლაგებასთან.
ყოველივე აღნიშნული კი ხშირად სერიოზულ თავის ტკივილად იქცევა. შესაბამისად წინასწარ განსაზღვრეთ თითოეული დეტალი, რადგან ლამაზი ვიზუალი და კომფორტი ქმნის დაცულობისა და სიმყუდროვის მთავარ შტრიხს სახლში.

რა ტიპის კარის დაყენებაა რეკომენდებული სველ წერტილებში?

დღესდღეისობით წარმოებულ ოთახს შორის კარების უმრავლესობა ნესტ გამძლეა, თუმცა განსკუთრებულ შემთხვევებში შეგიძლიათ დააყენოთ, როგორც ეკო შპონის ასევე ემალის საღებავით დაფარული და დამუშავებული კარი.

 

შესაძლებელია თუ არა ახალი კარის დაყენება ძველ ჩარჩოში?

ზოგადად ყველაფერი შესაძლებელია, თუმცა ნამდვილად არ არის სასურველი არაერთი მიზეზის გამო – დემონტაჟის შემთხვევაში შესაძლებელია დაზიანებული იყოს თავად ჩარჩო და მხოლოდ შემდეგ შეამჩნიოთ, გარდა ამისა შეიძლება კარის ფთრის ზომები არ ემთხვეოდეს ძველი ჩარჩოს ზომებს ყველა პარამეტრში (მითუმეტეს პროფესიონალური აზომვის გარეშე მაღაზიაში ფასდაკლებით შერჩეული კარის ყიდვისას), იყოს აშკარა შეუსაბამობა ფერებში და ერთი შეხედვით სხვა შეუმჩნეველი ხარვეზები.

 

რითი განსხვავდება მასიური კარი შპონის კარისგან?

მასიური კარი მზადდება ხის, ძირითადად ფიჭვის ერთიანი, მასიური ძელაკისგან, წინასწარ განსაზღვრული ტექნოლოგიურ ფორმით. შესაბამისად, განსხვავებას კარის 
გარე და შიდა (უხილავი) მასალის შემადგენელ ნაწილებს შორის თითქმის ვერ იპოვით. მაშინ როცა შპონი წარმოადგენს ნატურალური ხის ანათალისგნ დამზადებულ
მოსაპირკეთებელ მასალას კარისთვის. აღნიშნული ანათალი შესაძლოა იყოს სხვადასხვა ხის - მუხა, წიფელი, კაკალი, თელა და ა.შ. შპონის კარს ნატურალური
მოპირკეთების შიგნით აქვს რამდენიმე შრე - MDF ის შუალედური ფენა და მის ქვეშ განთავსებული ნატურალური ხის ძელაკი, რომელიც უმეტეს შემთხვევაში იგივე ფიჭვისაა.
განხვავება ტექნოლოგიური დამუშავებაში (ხშირ შემთხვევაში ამა თუ იმ კომპანიის მიერ შემუშავებული ექსკლუზიური Know-How) ანათალის ხარისხში, ვიზუალსა და 
დიზაინშია, როგორც აღვნიშნეთ შპონის მოსაპირკეთებელი ანათალი შესაძლოა მაღალის ხარიხის ამა თუ იმ ხის ჯიშისგან იყოს დამზადებული, რომლთაც სხვადასხვა 
სიმკვრივე, თავსებადობა, ელასტიურობა და გამძლეობა ახასიათებთ, რაც ხშირად ართულებს შპონის კარის დამუშავების პროცესს (გასათვალისწინებელია საექსპლუატაციო
პირობებიც)და საჭიროებს დამატებითი დეტალების გათვალისწინებას. ამდენად მიუხედავად იმის, რომ მასიური ხის კარისგან განსხვავებით, შპონის კარი არ შეიძლება
ჩაითვალოს 100%-ით ხის კარად,  ზემოთ აღნიშნული ტექნოლოგიური დამუშავების ეტაპები აძვირებს პროდუქტს და შპონის კარს პრემიუმ საფასე სეგმენტის პროდუქციად
აქცევს.

რამდენი საათი სჭირდება ოთახს შორის კარის დაყენებას?

პირობითად, აღნიშნულ კითხვაზე პასუხი მარტივია თუ კარის დაყენებისას ღიობის ზომები ემთხვევა დასაყენებელი კარის ზომებს,  კარის გაღების მიმართულებას და ა.შ.
შიდა კარის მონტაჟს საშუალოდ სჭირდება 2 საათი;  ჩარჩოს დანამატის ჩათვლით -  3 საათი.

როგორ შევარჩიოთ საკეტები?

როგორ შევარჩიოთ შესასვლელი კარი?

როგორ შევარჩიოთ შიდა კარი?

როგორ განვსაზღვროთ ზომები?

როგორ შევარჩიოთ სახელურები?

მიწოდების პირობები?

კარის ექსპლუტაციის ვადა?

 

 

გაზიარება