კარის აზომვითი მომსახურება – გამოიძახე ამზომველი თითის ერთი დაჭერით

ნებსიმიერ სახის კარის შეძენის წინა აუცილებელია აზომვის გაკეთება, რადგან  სწორად გაზომილი ღიობების მონაცემებზე დაყრდნობით ხდება შესაბამისი ზომების კარის შერჩევა. მომხარებლების უმრავლესობა ხშირად თავად იღებს ზომებს, თვლის რა, რომ ეს ძალიან მარტივია (სიმაღლეxსიგანე) და არ ითვალისწინებს ისეთ მნიშვნელოვან ფაქტორებს, როგორიცაა კარის სიღმრე, კდელდების სტრუქტურა,  განალაგება და ა.შ. რომლის არ გათვალისწინებასაც მოსდევს სერიოზულ პრობლემები და ხარჯების ზრდა. 

ყველაზე გავცრცელებული შეცდომაა ღიობის და კარის ზომების შეუთავსებლობა სიღრმესთან მიმართებაში. ხშირად ასევე რ ხდება ჩარჩოს ზომებისა და თამასების გათვლისწინება,  კარის გაღების მიმართულების გათვალისწინება , რომ არაფერი ვთქვათ დანამატებსა და ზღურბლზე, შესაბამისად თავის ტკივილის ასაცილებლად უმჯობესიააღნიშნული მომსახურება მიანდოთ პროფესიონალ ამზომველებს.

აზომვითი მომსახურება

ისარგებლეთ აზომვის მომსახურებით გაბილდში

დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე ან შეავსეთ სპეციალური ფორმა


ცხელი ხაზი - 2 06 05 00

გაზიარება